مقالات

The effect of lighting on interior decoration

مقدمه ای بر نور و LED

امروزه نور و نور پردازی نقش بسیار مهمی در زندگی انسانها ایفا می کند. اصولا نور ریشه در نخستین روز خلقت دارد یعنی زمانی که واقعه نورانی Big Bang انفجار بزرگ زمین و کهکشان را بوجود آورد.

impact of color in interior design

یکی از کیفیات بارز و ملموس اشیا و پدیده های جهان، رنگ است . رنگ یکی از مهمترین قسمت های زندگی روزانه ما انسانها است و تاثیر بسزایی روی روش زندگی و احساس ما به زندگی دارد.

Definition of space

فضا، نخستین ساخت مایه طراح و عنصری اصیل در طراحی داخلی است. ما نه تنها در حجم فضا حرکت می کنیم بلکه در آن فرم ها را دیده، صداها را شنیده، نسیم ملایم و گرمای خورشید را احساس و رایحه گلهای شکوفا را استشمام می کنیم.