استفاده از رنگ قهوه ای در دکوراسيون داخلی

 

قهوه ای رنگ شکوفایی و روشنی است. رنگ زمين و خاک است. قهوه ای به ما یادآوری می کند

که فطرتاً چه رابطه تنگاتنگی با طبيعت داریم. همانگونه که زمين زیر پایمان برای ایستادن و راه

رفتن به ما اطمينان می دهد رنگ قهوه ای نيز حس استحکام و امنيت را القا می کند.

قهوه ای دارای طيف های رنگی بسياری می باشد که هر کدام از این طيف ها دارای نام هایی

می باشند. که برخی از این نام ها، خرمایی، خاکی، فندقی و... می باشند.

هم چنين اگر به رنگ شکلات، قهوه، نسکافه، دارچين و پودر کاکائو توجه کنيد در می یابيد که

قهوه ای رنگی است که در آشپزخانه زیاد دیده می شود.

قهوه ای سير که بسيار به رنگ مشکی نزدیک می باشد نيز کاربرد زیادی در هند دارد و می توان

قهوه ای ونداک معروف است که این نام را آنتونی ونداک نقاش معروف قرن ٧ بدليل علاقه ای که

به این رنگ داشت برای این رنگ انتخاب کرد.

هر کدام از طيف های رنگ قهوه ای حالات و ویژگی های مخصوص خرد را دارا می باشند. از

جمله ویژگی های رنگ قهوه ای قدرت، ثبات، گرما و تکامل است. از لحاظ علم انرژی درمانی

قهوه ای سمبل رویش تکامل است.

یکی از عناصر پنج گانه انرژی چوب است و چوب از زمين می روید و بسوی آسمان قد می کشد.

همانگونه که انسان ها رشد می کنند و قد می کشند. به همين دليل است که قهوه ای رنگ

رویش، انرژی و سرزندگی است و اشياء چوبی و قهوه ای رنگ نقش مکمل را در طراحی داخلی

دارند.

تاریخ و فرهنگ های کهن همراه دید روشنی (مثبتی) نسبت به رنگ قهوه ای داشته اند.

روانشناسان رنگ بر این باورند که رنگ قهوه ای رنگ حس کردن احساسات است. بر اساس این

نظریه روانشناسان رنگ زمانی که ما احساس آسيب پذیر بودن می کنيم خود را پشت این رنگ

که ترکيبی از سه رنگ قرمز، زرد و سياه است پنهان می کنيم.

ما از قهوه ای استفاده می کنيم تا از خود محافظت کنيم. جالب است بدانيد که آقایان بيشتراز

خانم ها زنگ قهوه ای را رنگ مورد علاقه خود می دانند. قهوه ای رنگ طبيعت است و با استفاده

از آن می توان طبيعت را به خانه آورد.

قهوه ای در خانه

قهوه ای در اکثر اتاق ها کاربرد دارد برای خلق هر حالتی در هر فضا می توانيد به نحوی از قهوه

ای کمک بگيرید برای مثال در یک اتاق شمالی و بی روح حضور رنگ قهوه ای ملایم و گرم

احساس آرامش و راحتی را به آن اتاق می بخشد و یا در یک اتاق جنوبی یا آفتاب گير به کار

بردن یک قهوه ای تيره و شفاف می تواند جلوه بی نظيری داشته باشد.

رنگ قهوه ای بخصوص در طيف های سردتر آن و یا رنگ دارچينی و شکلاتی از جمله رنگ هایی

می باشند که به شدت مناسب آشپزخانه هستند و با ابراز و وسایل استيل و گرانيتی بخوبی

کامل می شوند. طيف های رنگ قهوه ای در آشپزخانه به فضا عمق و جلوه بی نظيری می

بخشد.

رنگ قهوه ای در اتاق نشيمن حرف اول را می زند قهوه ای نه تنها با تمام رنگ هایی که در اتاق

نشيمن هستند هماهنگی و تناسب دارد بلکه سبب هماهنگ جلوه کردن رنگ های دیگر نيز با

هم می شود.

ترکيب رنگ قهوه ای گردویی با بافت های طبيعی مثل قاليچه های پوستين و یا حصيرهای

فندقی رنگ جلوه ای بسيار شيک و چشم نواز را خلق می کنند.

هم چنين طيف های خنثی و ملایم رنگ قهوه ای مثل گندمی برای سرویس های بهداشتی می

تواند بسيار جذاب و آرامبخش باشد.

توصيه می کنيم برای دعوت طبيعت به خانه های خود علاوه بر استفاده از رنگ قهوه ای در

دکوراسيون اتاق از سنگ های زیبا، وسایل حصيری، پوستين ها و ریگ های زیبا استفاده نمائيد.

قهوه ای در هارمونی

قهوه ای نماینده طبيعت است و رنگ کرم هم نشين جذاب رنگ قهوه ای ست همانطور که

سفيد هم نشين مناسب رنگ سياه است. قهوه ای در اکثر ترکيب ها مانند سياه عمل می کند

اما با این حاصل توصيه می شود از قهوه ای سوخته به جای مشکی استفاده شود.

یک درخت را در فصل پایيز تصور کنيد، کنار هم قرار گرفتن نارنجی روشن، حنایی، زرد ملایم و

مقداری سبز چه تصویر گرم و با شکوه و زیبایی را خلق می کنند.

ترکيب سه رنگ قهوه ای، نارنجی و سبز هر کدام در طيف های مختلف همراه از جمله ترکيباتی

هستند و بسيار زیبا کنار هم می نشيند و الهام بخش زیبایی های پایدارند.

از طرف دیگر طيف های مختلف قهوه ای با یکدیگر نيز بسيار تناسب و هماهنگی دارند. هيچ گاه

در یک اتاق تنها از طيف قهوه ای استفاده نکنيد زیر اتاق بی روح و کسل کننده می شود اگر قصد

دارید رنگ غالب در اتاق قهوه ای باشد حتماً از طيف های تيره و روشن، گرم و سرد قهوه ای در

کنار هم بهره ببرید.

یکی دیگر از راه های خلق فضایی گرم در دکوراسيون داخلی نصب ورقه های چوبی به دیوار

است هم مانند کفپوش های چوبی.__

 منبع : مرجع صنعت ساختمان